Navigācija
Your Cart

Privātuma politika

SIA “Liviko”, Reg: 50103154841, PVN: LV50103154841, juridiskā adrese: Duntes iela 23a, LV-1005, Rīga izpilda ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā. Šī Privātuma politika izskaidro, kā SIA “Liviko” veic personu datu apstrādi un aizsargā tās rīcībā esošos Jūsu personas datus.
SIA “Liviko” veic tikai tādu Jūsu personas datu apstrādi, kurai Jūs esat piekritis labprātīgi, vai, kura tiek veikta, pamatojoties uz līgumattiecībām, Latvijas Republikā spēkā esošajiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī tiek veikta, lai aizsargātu SIA “Liviko” likumiskās intereses.


Kādus personas datus apstrādā
Šī Privātuma politika attiecas uz visiem personas datiem, kurus Jūs sniedzat SIA “Liviko” vietnē www.livikodrinks.lv, vai kurus SIA “Liviko” iegūst saistībā ar Jums. Šīs Privātuma politikas ietvaros par “personas datiem” tiek uzskatīta jebkāda ar Jums saistīta informācija, kas ļauj Jūs tieši vai netieši identificēt (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese u.c.). Sniedzot SIA “Liviko” savus personas datus, Jūs apzināties un pilnībā piekrītat tam, ka SIA “Liviko” apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar šo Privātuma politiku un Latvijas Republikā piemērojamiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem.


Personas datu glabāšana
Personas datu elektroniskā glabāšana uzņēmuma serveros tiek nodrošināti ar vairāklīmeņu drošību, t.sk.:
- aizsardzība pret ārēju ielaušanos, neļaujot potenciālajam uzbrucējam, nesankcionēti piekļūt datiem.
- aizsardzība pret datorvīrusiem un ļaunprogrammatūru, nodrošinot kontroli un aizsardzību pret datorvīrusiem un ļaunprogrammatūru.
Piekļuves kontrole, IT sistēmas tiek aizsargātas ar lietotājvārdiem un parolēm, kur piekļuve tiek nodrošināta tikai pilnvarotiem lietotājiem. Katram lietotājam ir savs lietotājvārds un parole, un definētas lomas un piekļuves.


Personas datu izmantošana
Mēs ievācam informāciju, lai izprastu Jūsu vajadzības un sniegtu jums kvalitātīvāku pakalpojumu, tostarp: veicam iekšējo uzskaiti un kontroli un izsūtām reklāmas e-pasta ziņojumus par jauniem produktiem, īpašiem piedāvājumiem vai citu informāciju, ko mēs uzskatām par interesantu, izmantojot Jūsu sniegto e-pasta adresi.


Sīkdatņu izmantošana

Kas ir sīkdatnes
Sīkdatne ir neliela teksta datne, ko mūsu vietne saglabā uz jūsu ierīces, kad jūs to apmeklējat. Šīs sīkdatnes palīdz mums uzlabot vietnes darbību un jūsu pieredzi, piemēram, atceroties jūsu iepirkšanās groza saturu vai jūsu iestatījumus.
Kāpēc mēs izmantojam sīkdatnes
Mēs izmantojam sīkdatnes šādos nolūkos:
•    Lai uzlabotu vietnes darbību un ērtību lietotājiem.
•    Lai piemērotu personalizētu saturu un piedāvātu reklāmas, kas jums ir interesantas.
•    Lai analizētu vietnes apmeklējumu un atjaunotu saturu un piedāvājumus.
Kāpēc ir svarīgi piekrist sīkdatnēm
Piekrišana sīkdatnēm ļauj mums uzlabot jūsu pieredzi mūsu vietnē. Ja jūs neļaujat mums izmantot sīkdatnes, tas var ierobežot vietnes funkcionalitāti un pasliktināt jūsu pieredzi.
Kā varat kontrolēt sīkdatņu iestatījumus
Jūs varat kontrolēt un dzēst sīkdatnes pēc saviem ieskatiem. Lai to izdarītu, skatiet sīkdatņu vadības iestatījumus savā pārlūkprogrammā.


Datu drošība
Lai pildītu savas saistības pret Jums, SIA “Liviko” nenodod informāciju par Jums trešajām personām, izņemot gadījumus, ja tas ir nepieciešams SIA “Liviko” likumīgo, līgumisko vai komercdarbības mērķu sasniegšanai. Netiek uzskatīts par pārkāpumu informācijas nodošana aģentiem un trešajām personām, kuras darbojas saskaņā ar Pārdevēju noslēgto līgumu ar nolūku Klienta priekšā pieņemto saistību izpildei.
SIA “Liviko” ievēro un ir ieviesusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu maksimālu personas datu aizsardzību pret nesankcionētu izpaušanu vai piekļuvi, nejaušu vai pretlikumīgu pazaudēšanu, iznīcināšanu vai labošanu, kā arī pret jebkādu cita veida nelikumīgu apstrādi.
SIA “Liviko” dara visu iespējamo, lai aizsargātu tās rīcībā esošos personas datus. Tomēr, ja uzskatāt, ka ir aizskartas Jūsu tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums. Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā, nosūtot pa pastu uz SIA “Liviko”, Duntes iela 23a, Rīga LV-1005 vai elektroniskā pasta veidā, parakstot attiecīgo pieprasījumu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz e-pasta adresi: info@livikodrinks.lv, lai pēc iespējas ātrāk varētu atrisināt neskaidrības. SIA “Liviko”, kā personu datu pārzinis informē, ka Jums ir tiesības iegūt informāciju par ievāktajiem datiem, pieprasīt labot/ dzēst informāciju.
SIA “Liviko”ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas mājas lapā www.livikodrinks.lv